Back to the article Lepenie kovov a plastov 1 / 25

Lepidlá na báze akrylátov. Zľava: kyanoakrylátové, anaeróbne, vodné disperzie, polymetylmetakrylátové