Back to the article Kúpeľňa svojpomocne – 7. Montáž toalety 1 / 27

13. MERANIERúrku vyberieme, vložíme ju opačným koncom do toalety a vyznačíme doraz. Veľkosť stredového rozdielu si prenesieme na zadnú časť napojenia. Foto: Lucia Pristachová Hô-Chí