Back to the article Kúpeľňa svojpomocne – 7. Montáž toalety 1 / 27

4. SADROKARTÓNDosku upravíme, aby siahala od jednej bočnej steny k druhej, vyrežeme do nej otvory a upevníme ju sadrokartonárskymi skrutkami k oceľovému rámu. Foto: Lucia Pristachová Hô-Chí