Back to the article Kúpeľňa svojpomocne – 7. Montáž toalety 1 / 27

1. INŠTALAČNÝ SYSTÉM WCJeho montáž a zapojenie ponecháme na odborníkov s praxou, ktorí v prípade nedostatku doplnia chýbajúce komponenty. Foto: Lucia Pristachová Hô-Chí