Back to the article Kúpeľňa svojpomocne – 5. Obklad a dlažba 1 / 27

8. VYMERANIEPriamo na podlahu vymeriame rozloženie dlažby. Najprv uložíme stred od dverí po zadnú stenu, až potom nasledujú kraje s orezmi. Jednotlivé diely očíslujeme. Foto: Lucia Pristachová Hô-Chí