Back to the article Kúpeľňa svojpomocne – 1. Príprava na obklad 1 / 11

1. RADIÁTORPremiestnením vývodov radiátora z podlahy na stenu vznikla diera, ktorú bolo potrebné vyplniť lepiacou maltou. Teleso radiátora nedemontujeme pred vytvrdnutím. Foto: Lucia Pristachová Hô-Chí