Back to the article Jednoduchá obnova zárubní pomocou náteru 1 / 11

10. KRYTIEFlokovaným penovým valčekom nanášame po zaschnutí vrchný náter. Zvyčajne stačí jediná vrstva, ktorá prekryje i tmavý podklad. foto: Marcela Gigelová