Back to the article Jednoduchá obnova zárubní pomocou náteru 1 / 11

7. TMELENIEPrípadné preliačeniny plechu vyplníme syntetickým tmelom. Po nanesení vyčkáme na jeho vytvrdnutie a následne ho prebrúsime. foto: Marcela Gigelová