Back to the article Jednoduchá obnova zárubní pomocou náteru 1 / 11

6. ODMASTENIEKovové časti zárubne odmastíme. Môžeme použiť acetón, technický benzín, alebo etylacetát. Lieh je na túto prácu prislabý. foto: Marcela Gigelová