Back to the article Jednoduchá obnova zárubní pomocou náteru 1 / 11

5. OBLEPENIEZárubňu oblepíme krycou maliarskou fóliou. Páska drží presnú líniu a statický náboj lepí fóliu na stenu, aby ochránila maľovku. foto: Marcela Gigelová