Back to the article Ako zvládnuť montáž bojlera 6 / 11
Zdroj: Miro Pochyba

Inštalácia poistného ventilu. Na rúrky naskrutkujte spojky a na vstup studenej vody (označený modrou) naskrutkujte poistný ventil. Keďže v ohrievači je horúca voda, ventil umožňuje, aby sa príliš vysoký tlak v nádobe bezpečne uvoľnil a voda sa odviedla von z ohrievača. Medzi ohrievač a poistný ventil sa nesmie inštalovať žiadna uzatváracia armatúra.

Inštalácia poistného ventilu. Na rúrky naskrutkujte spojky a na vstup studenej vody (označený modrou) naskrutkujte poistný ventil. Keďže v ohrievači je horúca voda, ventil umožňuje, aby sa príliš vysoký tlak v nádobe bezpečne uvoľnil a voda sa odviedla von z ohrievača. Medzi ohrievač a poistný ventil sa nesmie inštalovať žiadna uzatváracia armatúra.