Back to the article Výmena zárubne a dverí v panelákovom byte 6 / 17
Zdroj: JAP

Druhá časť Príprava krycej obložky: jednotlivé dielce sa musia spojiť lepidlom a na dokonalé zachovanie tvaru sa do rohov opäť montujú excentre.

Druhá časť Príprava krycej obložky: jednotlivé dielce sa musia spojiť lepidlom a na dokonalé zachovanie tvaru sa do rohov opäť montujú excentre.