Back to the article Výmena zárubne a dverí v panelákovom byte 14 / 17
Zdroj: JAP

Prvá časť Tvoria ju 2 zvislé ostenia s obložkami (vybavené zámkovým protiplechom, resp. vyvŕtanými otvormi) a nadprahové ostenie s obložkou.

Prvá časť Tvoria ju 2 zvislé ostenia s obložkami (vybavené zámkovým protiplechom, resp. vyvŕtanými otvormi) a nadprahové ostenie s obložkou.