Back to the article Ako vymaľovať interiér podľa vzoru 1 / 35

19. PáskovaniePáskami širokými 48 mm si vymedzíme zvislé pruhy. Praktické je postupovať zhora nadol, pomocník môže zjednodušiť prácu na stoličke. foto: Milan Gigel