Back to the article Ako vymaľovať interiér podľa vzoru 1 / 35

18. KolmicaKolmice si spustíme pomocou olovnice alebo šnúry s akýmkoľvek závažím. Zvislicu si značíme ceruzou priamo na stenu. foto: Milan Gigel