Back to the article Ako vymaľovať interiér podľa vzoru 1 / 35

7. Miešanie Do vedra si nariedime v správnom pomere s vodou penetráciu. Riadime sa technickým listom alebo prepočítame obsah sušiny na 12 %. foto: Milan Gigel