Back to the article Ako opraviť sadrokartónovú stenu 1 / 11

10. PENETROVANIENa opravenú plochu s miernym presahom nanesieme penetráciu. Tú riedime v súlade s pokynmi výrobcu podľa stavu a kondície podkladovej farby. foto: Marcela Gigelová