Back to the article Ako opraviť sadrokartónovú stenu 1 / 11

9. BRÚSENIEPo zaschnutí povrch jemne prebrúsime mriežkou so zrnitosťou P180. Dbáme na to, aby sme neodhalili hrany záplaty a nestrhli okraje. foto: Marcela Gigelová