Back to the article Ako opraviť sadrokartónovú stenu 1 / 11

4. PRITLAČENIETapetárskym valčekom pritlačíme záplatu k podkladu. Tým vytvoríme spoľahlivé spojenie, ktoré zabráni neskoršiemu vlneniu sieťky. foto: Marcela Gigelová