Back to the article Ako namontovať sprchovú batériu 4 / 12

4. OdstupOtvory etážok dotiaheme kľúčom tak, aby batéria ležala vodorovne, a vzdialenosť potrubí sa zhodovala s odstupom batérie (spravidla 150 mm). (foto: Baumax)