Späť na článok Ako na pruhovanú maľovku 1 / 19

11. V ROHOCHV rohu vymeriavame odstupy uhlopriečne – tak, aby pri osovom pohľade mali pruhy správnu šírku. Zaznačíme si dočasné značky línie. foto: Marcela Gigelová