Back to the article Praktický vozík na odrezky v dielni oceníte 9 / 10
Zdroj: Martin Jelok

Vozík na odrezky

Zafixovanie. Keď výstuhy „sadli“, predvŕtajte otvory na skrutky aj na vnútorných štítových prvkoch a priskrutkujte ich. Z prednej strany na štíty upevnite kratšiu priečku vo vzdialenosti 340 mm od vrcholu. Rozdelíte ňou skladovacie priestory.