Back to the article Drevená lopatka na obilie a krmivá 1 / 11

9. OREZANIELopatku opílime – tak získame hrubý tvar, ktorý možno ďalej formovať. V prípade potreby urobíme korekcie na rukoväti. FOTO: Milan GIGEL