Back to the article Drevená lopatka na obilie a krmivá 1 / 11

5. LEPENIE IIVypílené jadro vlepíme s posunom tak, že získame približne 3 cm široký spoj. Lepidlo dávkujeme štedro, spoj stužíme zvierkami. FOTO: Milan Gigel