Back to the article Drevená lopatka na obilie a krmivá 4 / 11

3. OBLINYPásovou pílou orežeme vonkajšie obliny. Aby bol rez rovnaký v celej dĺžke, dôležité sú presné rozmery hranola i pravouhlé nastavenie stola. FOTO: Milan Gigel