Back to the article Ako na údržbu kosačky bez servisnej dielne 1 / 12

KONTROLUJEME aj bovden ovládania otáčok motora a skratovací vodič zapaľovacej cievky. Premažeme ho, vodič nesmie vykazovať známky poškodenia. Foto Jaromír Malich