Back to the article Zásuvkový bielizník za 72 € svojpomocne! 1 / 51

19. ZAUHLENIESkompletizované zásuvky treba za čerstva zauhliť. Budeme mať iba jednu či dve minúty času na to, aby nás lepidlové lôžko pustilo v pohybe. Foto: Milan Gigel