Back to the article Zásuvkový bielizník za 72 € svojpomocne! 1 / 51

14. ROZMERANIE IIZásuvky budú o 2 mm nižšie ako otvory, ktoré sme na ne ponechali. Pre výpočet rozmeriame v každom otvore bočné i stredové výšky. Foto: Milan Gigel