Back to the article Zásuvkový bielizník za 72 € svojpomocne! 1 / 51

41. PRACOVNÁ DOSKAMusí mať 5-milimetrový presah cez všetky reliéfy. Rádiusovou frézkou na nej vyfrézujeme ozdobný lem. Do vrchného rámu vyvŕtame diery. Foto: Milan Gigel