Back to the article Zásuvková komoda z masívu 1 / 35

3. PREKRESLENIEPo prepílení opäť zlepíme páskou všetky časti k sebe. Hranol otočíme o 90° a prepílime ho po nakreslených líniách z druhej strany. Foto: Milan Gigel