Back to the article Vyrábame parapetnú dosku z masívu na mieru 1 / 19

5. LIŠTYZ hobľovanej kratiny si pripravíme laty so šírkou, ktorá zodpovedá prečnievaniu parapetnej dosky. Pomocou nich budeme vytvárať ilúziu hrubšieho materiálu. foto: Milan Gigel