Back to the article Vyrábame parapetnú dosku z masívu na mieru 1 / 19

3. „VYSPRÁVKY“Opravíme chyby, ktoré nemožno vytmeliť. Zvyčajne treba zátkami nahradiť vypadané hrče alebo lodičkami opraviť tzv. smolníky. foto: Milan Gigel