Back to the article Vyrábame garniže z bambusu 11 / 23

11. FORMÁTOVANIE IIZ 10 mm masívu si vyrobíme dielce na rozširujúce dekoratívne bočnice. Pri návrhu šablóny vychádzame z rovnakej krivky ako pri jadre. Foto: Milan Gigel