Back to the article Vyrábame garniže z bambusu 5 / 23

5. VYPIĽOVANIEPásovou alebo priamočiarou pílou vyrežeme tvar podľa predkreslených kontúr. Snažíme sa, aby bol rez čo najhladší. Foto: Milan Gigel