Back to the article Vyrábame garniže z bambusu 2 / 23

2. VYPÍLENIELupienkovou pílou vypílime presnú šablónu s naznačenými stredmi na vŕtanie. Hrany zahladíme, aby sa po nich ceruza kĺzala. Foto: Milan Gigel