Back to the article Vyrábame barovú stoličku 15 / 15

15. MAĽOVANIEOtvory po skrutkách vytmelíme, stoličku prebrúsime a natrieme základným náterom. Krycími farbami dosiahneme dekoratívny vzhľad. foto: Marcela Gigelová