Back to the article Vyrábame barovú stoličku 1 / 15

12. ZOSTAVENIEPo odstránení zvyšného lepidla zostavíme z párov kompletnú podnož. Pri tomto úkone si pomáhame montážnou pomôckou, čím dosiahneme súmernosť. foto: Marcela Gigelová