Back to the article Vyrábame barovú stoličku 9 / 15

9. POMÔCKAZostavíme si montážnu pomôcku – zabezpečí rovnaký rozstup a sklon nôh pri lepení. Dorazy nám vymedzujú ich umiestnenie. foto: Marcela Gigelová