Back to the article Vyrábame barovú stoličku 1 / 15

7. VŔTANIE IForstnerovým vrtákom zahĺbime otvory s priemerom 20 mm. Os vŕtania má mať sklon 7°. Skosenia nôh sú rovnobežné s vrtákom. foto: Marcela Gigelová