Back to the article Vyrábame barovú stoličku 1 / 15

3. VYREZANIEKružidlom si vyznačíme kruhovú líniu rezu a pomocou píly vyrežeme kruh. Prípadné drobné nedokonalosti a stopy po reze obrúsime. foto: Marcela Gigelová