Back to the article Vlastnoručne vyrobené drevené stolčeky 10 / 10

1. PÍLENIEReťazovou pílou, prípadne okružnou, alebo cirkulárkou napílime kruhy z dreveného pňa s hrúbkou 5 až 10 cm a priemerom do 50 cm. foto: Mgr. art. Jana Ardanová