Back to the article Vlastnoručne vyrobené drevené stolčeky 1 / 10

3. KONÁRENapílime konáre dlhé 40 až 50 cm. Konáre na koncoch spílime trochu šikmo, hoci dosadacie plochy nôh môžeme doladiť aj neskôr. foto: Mgr. art. Jana Ardanová