Back to the article Vlastnoručne vyrobené drevené stolčeky 1 / 10

6. VŔTANIENa drevených kotúčoch naznačíme, kde budú nohy. Tam navŕtame diery do hĺbky asi 4 cm a také isté diery navŕtame aj do nôh stolčeka. foto: Mgr. art. Jana Ardanová