Back to the article Vianočný stromček z dreva ako praktická polička 7 / 11

Vymeranie stredových dosiek. Pomocou inej dosky naznačte čiaru vo vzdialenosti 40 cm od špica, vedúcu cez obe dosky (A1, A2). Dávajte pozor, aby bola vzdialenosť na oboch doskách rovnaká.

Vymeranie stredových dosiek. Pomocou inej dosky naznačte čiaru vo vzdialenosti 40 cm od špica, vedúcu cez obe dosky (A1, A2). Dávajte pozor, aby bola vzdialenosť na oboch doskách rovnaká.