Back to the article Užitočný stolček do dielne hotový za pár hodín 8 / 12
Zdroj: Marian Drobnica

Bočné diely (nohy). Najdlhšie dosky, určené na nohy, spojte pomocou priečnych podperných dosiek a vytvorte z nich dve bočné steny stolčeka. Prvú podperu zalícujte s dlhými doskami, ostatné upevnite vo vzdialenosti 280 a 440 mm od okraja.