Back to the article Učiaca veža pre dieťa 1 / 11

Na schodík potrebujeme dve dosky s dĺžkou 400 mm. Do jednej z nich vypílime výrezy so šírkou 44 mm a hĺbkou 20 mm. foto Marian Drobnica