Back to the article Učiaca veža pre dieťa 1 / 11

Rozmery štyroch dosiek stojana nanesieme ceruzkou po ich vložení do konštrukcie. Čiary vedieme podľa bočných hranolov. foto Marian Drobnica