Back to the article Učiaca veža pre dieťa 1 / 11

V rožnom spoji s viacerými skrutkami je potrebné skrutky uložiť aspoň 20 mm nad seba, aby sa nekrižovali. foto Marian Drobnica