Back to the article Učiaca veža pre dieťa 3 / 11

Zaschnuté spoje prebrúsime brúsnym papierom. Priečnymi hranolmi (dĺžka 312 mm) spojíme pravú a ľavú stranu. foto Marian Drobnica