Back to the article Učiaca veža pre dieťa 1 / 11

Pred skrutkovaním môžeme diely zlepiť. Pri lepení treba dbať na pravé uhly. Prebytočné lepidlo zotrieme utierkou. foto Marian Drobnica